Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Fattignettverket Norge

Postadresse
Grønlandsleiret 39
0190 Oslo

FATTIGNETTVERKET NORGE - EN NETTVERKSORGANISASJON FOR BEKJEMPELSE AV FATTIGDOM OG SOSIAL EKSKLUDERING Målgruppen og hensikten med aktivitetene: Fattignettverket Norge knytter til seg et nettverk av fattigdomsbekjempende organisasjoner for å kunne dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanse. Og for å ha en felles stemme for bedre å bli hørt av myndigheter, media og offentligheten.

Fattignettverket Norge (FnN) er et landsomfattende samarbeidsnettverk med mål om å organisere organisasjoner som på ulike måter bekjemper sosial nød og ekskludering. FnN skal aktivt fremme fattigdomsbekjempelsen og interessene til de frivillige organisasjonene som deltar. Fattignettverket Norge skal arbeide for å synliggjøre og motarbeide fattigdom og urettferdighet, samt overgrep og uforstand overfor sårbare grupper. Det er viktig å samarbeide på tvers av tilknyttede organisasjoner for å utnytte hverandres kunnskaper og erfaringer maksimalt mot felles målsetting.

FnN har gjort seg gjeldene i den offentlige debatt og ved mange høringer i Stortingskomiteer og fra flere departementer. Fattignettverket Norge har fått tilskudd til drift og til prosjekter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette har satt oss i stand til å drifte organisasjonen og arrangere mange offentlige møter og gjennomføre fire store prosjekter med åpne møter i fem byer i Norge. Vi er fast deltaker på Arendalsuka.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring