Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Fattignettverket Norge

Postadresse
Grønlandsleiret 39
0190 Oslo

Foreningen skal arbeide for å synliggjøre, motarbeide fattigdom og urettferdighet samt overgrep og uforstand overfor sårbare grupper. Fattignettverket Norge skal drive kamp mot fattigdom og sosial ekskludering. Organisasjonen skal ha aktiviteter til nytte for samfunnet og interesse for sine medlemmer. Det er viktig å samarbeide på tvers av tilknyttede organisasjoner for å utnytte hverandres kunnskaper og erfaringer maksimalt mot felles målsetting.

Fattignettverket Norge (FnN) er et landsomfattende samarbeidsnettverk med mål om å organisere organisasjoner som på ulike måter bekjemper sosial nød og ekskludering. FnN skal aktivt fremme fattigdomsbekjempelsen og interessene til de frivillige organisasjonene som deltar. Fattignettverket Norge skal arbeide for å synliggjøre og motarbeide fattigdom og urettferdighet, samt overgrep og uforstand overfor sårbare grupper. Det er viktig å samarbeide på tvers av tilknyttede organisasjoner for å utnytte hverandres kunnskaper og erfaringer maksimalt mot felles målsetting.

FnN har gjort seg gjeldene i den offentlige debatt og ved mange høringer i Stortingskomiteer og fra flere departementer. Fattignettverket Norge har fått tilskudd til drift og til prosjekter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette har satt oss i stand til å drifte organisasjonen og arrangere mange offentlige møter og gjennomføre fire store prosjekter med åpne møter i fem byer i Norge. Vi er fast deltaker på Arendalsuka.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring