Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Folkeakademienes Landsforbund

Besøksadresse
Tøyengata 26
0190 Oslo

Folkeakademiet er en demokratisk, ideell og medlemsbasert formidlings- og arrangørorganisasjon innen kultur, kunnskap og folkeopplysningsfeltet. Vi er organisert i 9 distriktslag og over 100 lokalakademier. Distrikts- og lokal- akademiene har til sammen 2000 andre organisasjoner og institusjoner som medlemmer, samt personlige medlemmer.

Folkeakademiet er på distriktsnivå en profesjonell formidlingsorganisasjon. I kraft av denne formidlingsvirksomheten er vi oppdragssgiver for profesjonelle kunstnere, foredragsholdere og artister. Slik bidrar vi til at disse når ut med sin kunst/kunnskap og får sikret en levelig inntekt.

Folkeakademiene lokalt driver hovedsakelig med kultur- og kunnskapsarrangementer. Både profesjonelle kunstnere, foredragsholdere og lokale utøvere blir brukt. Det lokale demokratiet fungerer ved at akademiet og medlemmene bestemmer hva de vil arrangere. Arbeidet i og for et lokalt lag er basert på frivillighet.

Folkeakademiets mål er å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter. Våre prioriteringer er basert på et reelt samfunnsengasjement med fokus blant annet på mangfold, demokrati og klima, med gode kulturopplevelser for barn, unge, voksne og eldre, og et godt samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner.


Hva gjør vi?

 • Vi arrangerer over 3000 arrangementer årlig innenfor sang- og musikk, teater, litteratur, underholdning og utstillinger, foredrag, kåserier, debatt, voksenopplærings- og prosjektvirksomhet.
 • Vi gjennomfører tiltak for barn, unge, eldre og mennesker på institusjonene
 • Vi samler folk på tvers av generasjonene gjennom våre aktiviteter
 • Vi bidrar til økt trivsel i nærmiljøene gjennom lokal identitetsbygging og bruk av egenaktivitet og opplysning som forebyggende middel mot passivitet, rus, vold, mobbing og rasisme.
 • Vi gir barn og ungdom mulighet til å utvikle seg til skapende og kreative mennesker.
 • Vi driver en omfattende og variert turnévirksomhet.
 • Vi er en betydelig oppdragsgiver for kunstnere, kulturutøvere og andre programholdere. Vi har et kontaktnett på flere hundre enkeltutøvere og grupper innenfor de fleste genrer.


Folkeakademiets idégrunnlag bygger på:

 • Omsorg og respekt for alt liv.
 • Likeverdighet, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker.
 • FN-erklæringen om menneskerettighetene.


Folkeakademiet arbeider for:

 • Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser.
 • At alle får utvikle sine skapende evner og bli engasjerte og ansvarsbevisste mennesker.
 • Å være et formidlingsredskap for kunstnere, kulturutøvere og folkeopplysere og slik medvirke til å gi dem gode skapervilkår.
 • At kultur og kunnskap skal bli samfunnsmessige bærebjelker.
 • Å ta vare på og utvikle både den fysiske (materielle) og den åndelige (immaterielle) kulturarven.
 • At flest mulig utvikler et kultur- og samfunnsengasjement og på denne måten styrker demokratiet.
 • Levende lokalmiljøer og et integrerende samfunn der mennesker med ulik bakgrunn kan arbeide sammen til beste for en god framtid. Et samfunn der et langsiktig forvaltningsperspektiv tar hensyn til alt levende liv, til miljø, kultur og natur og der livskvalitet blir prioritert foran økt forbruk.
 • Alle folkeslag og etniske gruppers rett til å praktisere egen kultur.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring