Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

FolkOrg - Organisasjon for folkemusikk og folkedans

Besøksadresse
Møllergata 39
0179 Oslo
Postadresse
Møllergata 39
0179 Oslo

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans vil sikre best moglege vilkår for lag, utøvarar og arrangørar. Dette er med på å sikre høgt kunstnarleg nivå, god rekruttering, breidd og vidareføring av tradisjonane på området.

FolkOrg er ein norsk organisasjon for folkemusikk og folkedans. FolkOrg vart stifta laurdag 21. november 2009, som ein samanslutning av Landslaget for Spelemenn (LfS) (stifta 1923) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) (stifta 1987). FolkOrg er ein landsomfattande, livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med ope medlemskap.

Organisasjonen har i dag om lag 5000 enkeltmedlemmer og 150 lokale spelemannslag. Organisasjonen har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring