Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

FMR -Fellesskap- Menneskeverd- Rusfrihet

Besøksadresse
Torggata 3
0181 Oslo
Postadresse
Postboks 6723 St. Olavsplass
0130 Oslo

FMR er en organisasjon som er til for alle som ønsker en alkoiholfri livsstil. Vi sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli, men holder oss borte fra all bruk av alkohol og narkotika.

FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller. FMR har nettverk ved flere universiteter og høgskoler, på skoler og i lokalsamfunn.

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler, men også skoler og andre forebyggingsarenaer dekkes. Hensikten er å forebygge bruk, omsetning og skader som skyldes alkohol og narkotika. Vi ønsker å fremme en alkohol- og narkotikafri livsstil og være til støtte for alle som ønsker å holde seg borte fra alkohol og narkotika.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring