Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Foreningen for helhetlig ruspolitikk

Postadresse
Idrettsveien 4
1400 Ski

FFHR Foreningen helhetlig ruspolitikk er en bruker og pårørende organisasjon for mennesker som har psykiske eller rusrelaterte utfordringer. Vi har fokus på de sårbare overgangene og da spesielt tiden etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Behandling dreier seg om mye mer enn å samtale med en terapeut eller å få riktige medisiner. Behandling sett med FFHR sine øyne handler om å legge til rette for at den det gjelder skal få utvikle seg i samspill med andre mennesker.

Målgruppen og hensikten med aktivitetene: Målgruppen er mennesker med psykiske og eller rusrelaterte utfordringer. Vi er opptatt av at aktivitet er nøkkelen til suksess for alle mennesker i hele verden uansett ståsted. Vi organiserer aktiviteter sammen med andre private ideelle organisasjoner, kommuner og folk med kompetanse på selve aktiviteten. Hekta på golf er et eksempel der vi er avhengig av folk som kan Golf og som er knyttet til ulike golfklubber rundt om i landet.

Vi har også et eget hobbyverksted i Tønsberg. Kilen Hobbysenter der det snekres, restaureres båter og driver med mange typer håndarbeid.

Vi driver egne selvhjelpsgrupper i GOL og i Moss som vi kaller Bedre hverdag.

Som brukerorganisasjon så sitter vi i en rekke utvalg og råd som berører psykisk syke og rusavhengige. Vi er også i møter med politikere lokalt og sentralt for å drive brukermedvirkning ovenfor dem

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring