Hopp til hovedinnholdet

Hospiceforum Norge (HfN)

https://www.hospiceforum.no/

Hospiceforum Norge (HfN) er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon som ønsker å bedre forholdene for alvorlig syke og døende, og for dem som skal leve videre.

HfN arbeider på hospicefilosofiens grunnpilarer som ivaretar både de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspektene ved livet.

Foreningens mål er at det finnes:

• Et landsdekkende tilbud med et tilstrekkelig antall hospice som faglige fyrtårn.

• Lokale tilbud som gjør det mulig å dø hjemme for alle som ønsker det.

• Et landsdekkende nettverk av enkeltpersoner og organisasjoner/ miljøer som arbeider for omsorg ved livets slutt.

• Et tverrfaglig miljø - kompetansesenter.

HfN ønsker å:

• spre kunnskap om hospicefilosofien til befolkningen i Norge for å skape større oppmerksomhet omkring døden og behovene for verdig fullføring av livet.

• øke engasjementet i befolkningen om omsorg ved livets slutt.

• øke forståelse, innsikt og kompetanse når det gjelder hospiceverdier i allmennheten, politiske og faglige miljøer.

• bidra til trygghet og verdige rammer for pasienter og pårørende i livets sluttfase.

Besøk nettsted

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring