Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Hvite Ørn Norge

Besøksadresse
Wergelandsveien 1-3
0167 Oslo

Hvite Ørn Norge er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial.

Hvite Ørn Norge er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial.

Vi ønsker å motivere og styrke mennesker med psykisk ubalanse. Vi vil bidra med forebyggende psykisk helsearbeid for særlig

utsatte og stigmatiserte mennesker. Det kan være brukere av psykiske helsetjenester, deres pårørende og barn og

ungdom. Vi arrangerer medlemsmøter, kurs, leirsamlinger, temakvelder og andre møter som bidrar til personligvekst.

Vi har en støttetelefon som er åpen Mandager kl. 17.00 – 21.00
(Det går an å avtale en annen tid og dag. Da sender du forespørsel på email til likeperson@hviteorn.no)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring