Hopp til hovedinnholdet

KAIRASU

www.kairasu.org
Besøksadresse:
Helgesensgate 80A,
0563 Oslo
Postadresse:
Sangsvanelia 34F,
2032 Maura
Kairasu Logo

Kairasu er en ideell og frivillig organisasjon med spesielt fokus på å bidra i arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom igangsetting av prosjekter og tiltak med det siktemål å fremme læring, kvalifisering, entreprenørskap, samfunnsengasjement og deltagelse på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan En ikke-politisk og ikke-religiøs organisasjon som arbeider for å bygge bro på tvers av kulturelle, sosiale og språklige skillelinjer Skape en møteplass for integrering og samhandling Bidra til aktiv samfunnsdeltagelse og engasjement for kvinner og ungdommer med minoritetsbakgrunn Promotere fred, sameksistens, gjensidig respekt og forståelse mellom forskjellige mennesker og kulturer

Kairasu er stiftet primært av og for kvinner med afrikansk bakgrunn, men er også åpen for alle. Kairasu har et ønske om å få til en møteplass med uformelle møter, på tvers av miljøer, og hvor det dras i gang samtaler med relevans for både psykisk helse, og generelt til de mange andre utfordringer i minoritetsmiljøer - og kanskje knyttet til grensesnittet opp mot storsamfunn/majoritet, kjernen i integreringsmålsettingen?

Besøk nettsted

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring