Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

KAIRASU

Besøksadresse
Helgesensgate 80A,
0563 Oslo
Postadresse
Sangsvanelia 34F,
2032 Maura

Kairasu er en ideell og frivillig organisasjon med spesielt fokus på å bidra i arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom igangsetting av prosjekter og tiltak med det siktemål å fremme læring, kvalifisering, entreprenørskap, samfunnsengasjement og deltagelse på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

En ikke-politisk og ikke-religiøs organisasjon som arbeider for å bygge bro på tvers av kulturelle, sosiale og språklige skillelinjer
Skape en møteplass for integrering og samhandling

Bidra til aktiv samfunnsdeltagelse og engasjement for kvinner og ungdommer med minoritetsbakgrunn
Promotere fred, sameksistens, gjensidig respekt og forståelse mellom forskjellige mennesker og kulturer

Kairasu er stiftet primært av og for kvinner med afrikansk bakgrunn, men er også åpen for alle. Kairasu har et ønske om å få til en møteplass med uformelle møter, på tvers av miljøer, og hvor det dras i gang samtaler med relevans for både psykisk helse, og generelt til de mange andre utfordringer i minoritetsmiljøer - og kanskje knyttet til grensesnittet opp mot storsamfunn/majoritet, kjernen i integreringsmålsettingen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring