Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

LHL

Besøksadresse
Ragnar Strøms Veg 4
2067 Jessheim
Postadresse
LHL, Postboks 103 Jessheimbyen
2051 Jessheim

Helt fra LHL ble stiftet som Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) i 1943, har LHLs mål vært å gi mennesker et bedre liv. Den gang bidro vi til å endre samfunnet ved å gi de tuberkulosesmittede en plass i fellesskapet.

I 1961 skiftet organisasjonen navn fra THO til LHL, og rettet oppmerksomheten mot utfordringene som hjerte-, kar- og lungesykdommer medfører. I 2014 vedtok LHLs landsmøte å etablere en satsning på hjerneslag og allergi.

LHL er en medlemsbasert, ideell pasientorganisasjon med nær 55 000 medlemmer samlet i om lag 250 lokallag. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning og tett oppfølging bidrar LHL til å gi folk et bedre liv. I 2023 ble Afasiforbundet i Norge en del av LHL. LHL Hjerneslag og Afasi ivaretar slagrammedes og pårørendes interesser, tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv. LHL Astma og allergi arbeider for å forebygge astma, allergi og eksem i befolkningen og gir aktiv støtte til dem som er rammet.

Lungesykdommene omfatter kroniske sykdommer som kols og astma. I tillegg kommer tuberkulose og senfølger av tuberkulose. Hyppigste årsak til lungesykdom som bronkitt eller lungebetennelse er infeksjoner forårsaket av virus og bakterier. Røyking og luftforurensing øker risikoen.

Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom astma og allergi, og barn med allergi er mer utsatt for å få astma. Rundt 30 – 40 prosent av befolkningen har, har hatt eller vil få allergiske symptomer i ulik grad. Forekomsten av allergisk sykdom øker. Ved allergi er man overfølsom mot stoffer som forekommer naturlig i omgivelsene våre. Disse stoffene er i utgangspunktet ufarlige og de kalles allergener.

Hjerte- og karsykdommer er den sykdomsgruppen som fører til flest dødsfall blant nordmenn. De mest utbredte sykdommene er hjerteinfarkt, angina pectoris, hjertesvikt og hjerneslag. Hjertesykdommer kan deles inn i to hovedgrupper: De medfødte og de som utvikler seg senere i livet, der både arv og miljø er viktige årsaksfaktorer. Hjerneslag skyldes enten blodpropp i hjernen eller en blødning i hjernens blodårer. Avhengig av området som rammes, kan hjerneslag gi lammelser, talevansker og synsforstyrrelser. I Norge rammes ca 12 000 personer av hjerneslag hvert år. Hjerneslag er årsaken til, eller en viktig medvirkende årsak, til omlag halvparten av alle demenstilfellene.

LHL kjemper for å bedre hjerte- og lungesykes behandlingstilbud. Retten til behandling og bedret livskvalitet for pasientene er LHLs viktigste krav.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring