Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Mage-tarmforbundet

Mage-tarmforbundet er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med mage-tarmsykdommer, deres pårørende og andre interesserte. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral.Mage-tarmforbundet ble stiftet i 1987 av engasjerte gastroenterologer under navnet Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. I dag består alle styrende organer av et flertall av frivillige personer som selv har en fordøyelsessykdom eller er pårørende. Den daglige driften ivaretas av ansatte i administrasjonen.Forbundet består av ca. 5000 medlemmer, har 13 lokal- og fylkeslag og over 100 frivillige nasjonalt. Hvert år arrangerer vi ungdomssamlinger, familiesamlinger, mestringskurs samt webinarer og IBD-dagen.
Hva gjør Mage-tarmforbundet?

  • Vi jobber interessepolitisk og kjemper hver dag for at alle med mage-tarmsykdommer skal få bedre livskvalitet.
  • Vi har egne samlinger og aktiviteter for barn, unge, foreldre og voksne, både fysisk og digitalt.
  • Vi driver likepersonsarbeid som gjør at du trygt kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
  • Vi utgir kvalitetssikret informasjon i vårt eget medlemsblad, nettside, webinarer, podkast og sosiale medier.
  • Vi støtter, deltar og bidrar økonomisk i forskningen på mage-tarmsykdommer.
  • Vi samarbeider med og er medlem i paraplyorganisasjoner som Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Frivillighet Norge, Unge funksjonshemmede og European Federation of Crohns & Colitis Associations (EFCCA).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring