Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Leieboerforeningen

Besøksadresse
C. J. Hambros plass 5
0164 Oslo

Leieboerforeningen bistår leieboere med juridisk rådgivning. Vi er også sterkt engasjert i ulike former for medvirkningsprosesser innenfor det boligsosiale feltet. Interessepolitisk jobber vi for et mer velfungerende leiemarked.

Leieboerforeningen ble stiftet i 1933 og har 4 500 medlemmer over hele landet. Foreningen har jusstudenter og advokater som bistår leieboere med ulike spørsmål som gjelder leie av bolig – fra enkle spørsmål om leiekontrakten til kompliserte erstatningssaker som føres av våre advokater for domstolene. Våre medarbeidere har høy kompetanse og holder kurs, leder prosjekter og bistår offentlige myndigheter og andre aktører.

Foreningen har videre spesialisert seg på å bistå i beboermedvirkningsprosesser i boligeiendommer, og med særlig fokus på kommunale boliger med bomiljøutfordringer. Vi samarbeider tett med lokale myndigheter, utleiere, sosialtjenesten, organisasjoner og lokale aktører for å få til endringsprosesser. Vi utvikler og tester ut nye verktøy som kan bidra til gode prosesser som leder til engasjement og endring. Frivillige medarbeidere og beboere er en viktigs ressurs i dette arbeidet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring