Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)

Postadresse
Møllergata 37
0179 Oslo

LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) er et kurs og kompetansesenter for innvandrere i Norge. Formålet vårt er å bidra til at minoritetsbefolkningen blir aktive deltakere i det norske samfunnet. LIN jobber daglig med å styrke innvandrernes stemme i samfunnet. Vi jobber mot ukultur gjennom dialog og kompetansehevende tiltak. Vi jobber med hverdagsintegrering gjennom veiledning, seminarvirksomhet og rådgivning. Vi inkluderer frivillige i vårt arbeid, og jobber mot sosial ekskludering og fattigdom.

LINs målgruppe er hovedsakelig første generasjons innvandrere, men også andre og tredje generasjons innvandrere. LINs største brukergruppe er innvandrer fra sør Asia, Afrika, Sør Amerika og Øst Europa. Felles for disse er at de alle oppsøker LIN fordi de ønsker gratis kurs og aktiviteter for å øke kunnskap, motvirke ensomhet og etablere nytt nettverk i Norge.

Målet er å bidra til å inkludere flerkulturelle borgere i det norske samfunnet gjennom tilrettelagte kurs, personlig veiledning, aktiviteter og dynamiske prosjekter. Ryggraden i arbeidet vårt er språkkurs og arbeidsrettede tiltak. Dette fordi språk er nøkkelen til samfunnet, og arbeid er veien til selvstendighet.

Organisasjonen arbeider for å skape inkludering og felleskap på tvers av religion, bakgrunn og etnisitet. LIN vil forebygge ekskludering, fremme god helse, og bedre livsvilkårene for innvandrere og deres barn. Vi arbeider for å motvirke ensomhet og tilbyr sosialt nettverk og arbeidsnettverk. I tillegg jobber LIN med politisk påvirkningsarbeid, og deltar på høringer, kompetansegrupper og seminarer med erfaringsutveksling, opptrer i media og skriver egne meningsinnlegg til media. LIN samarbeider med mange offentlige instanser og frivillige organisasjoner, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring