Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Minoritetenes Interesseorganisasjon

Besøksadresse
Idrettsveien 4,
1400 Ski
Postadresse
Motzfeldtsgate 18,
0561 Oslo

MIO er en selvstendig, partipolitisk og religiøst uavhengig bruker- og pårørendeorganisasjon for minoriteter som skal løfte minoritetenes behov og utfordringer frem for politikere, beslutningstakere og personer i feltene rus, psykisk helse og migrasjonsutfordringer. MIO skal være brobygger mellom minoritetene og helsevesenet ved følgende aktiviteter: Informere og veilede minoritetene om eksisterende tilbud innen rus og psykiatri. Hente informasjon fra minoritetene om deres behov og utfordringer. Informere beslutningstakere om målgruppens utfordringer ved å holde foredrag og arrangere seminarer om temaet. Rekruttere personer fra målgruppen inn i brukerfora.

Målgruppen er mennesker med minoritetsbakgrunn som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse og deres pårørende. Vi tilbyr forskjellige aktiviteter for brukere og pårørende. Våre aktiviteter krever at man ikke er for påvirket til å delta. Hensikten med våre aktiviteter er å skape åpne arenaer hvor en møter aksept og respekt. Hensikten er å informere, skape felleskap, motvirke stigma, skam og tabuer knyttet til rusavhengighet og psykisk uhelse og motivere til å få til noen endringer i livet og støtte til å kunne få det til.

De fleste av oss har selv minoritetsbakgrunn og har bruker- eller pårørendeerfaring. Vi dekker også mange språk, hvis norsk er en utfordring kan vi finne en som kan snakke deres språk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring