Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Nakkeforbundet

Postadresse
Fossøyrgata 20
6993 Høyanger

frivillig organisasjon for deg med nakke- og kjeveskade

Nakkeforbundet er en interesseorganisasjon for mennesker med nakke- og kjeveskader og deres pårørende.

Nakkeforbundet skal;

  1. – sikre pasientgruppen full samfunnsmessig likestilling og deltakelse.
  2. – aktivt og målrettet(,) arbeide for at det blir etablert nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av nakke- og kjeveskader.
  3. – gjennom dialog, utøve helsepolitisk arbeid overfor beslutningsmyndigheter, aktuelle fagmiljø og andre relevante instanser.
  4. – etablere en god nasjonal likepersontjeneste for å gi råd og veiledning til skadde og pårørende.
  5. – drive aktivt informasjonsarbeid i form av møtevirksomhet, kurs, informasjonsskriv og deltakelse i ulike forum.
  6. – skape møteplasser og etablere nettverk for å styrke samhold blant medlemmene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring