Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Norges sopp- og nyttevekstforbund

Postadresse
Schweigaards gate 34F
0191 Oslo

Norges sopp- og nyttevekstforbund er en frivillig, ideell landsomfattende sammenslutning av foreninger med sopp- og nyttevekstinteresserte medlemmer. Per 1.1.2020 har vi 36 medlemsforeninger med til sammen 5000 medlemmer spredt over hele landet.

Slik beskrives formålet i våre vedtekter:

· virke for økt kunnskap om og økt bruk av sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, herunder sopp og nytteveksters kulinariske, ernæringsmessige og kunst- og håndverksmessige verdier og bruksområder.

· tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon.

· delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen og i å opplyse om artenes samspill med andre organsimer, samt deres nyttige og skadelige virkninger.

· virke for både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster.

· opptre på vegne av medlemsforeningene overfor sentrale myndigheter, landsomfattende organisasjoner/organer og lignende

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring