Hopp til hovedinnholdet

Norsk Folkehjelp

www.folkehjelp.no
Postadresse:
Postboks 8844 Youngstorget
0028 Oslo
Norsk Folkehjelp logo

Norsk Folkehjelp skal drive handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. Organisasjonens verdigrunnlag er nedfelt i prinsipprogrammet og i visjonen "Solidaritet i praksis". Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt i forhold til de arbeidsoppgaver som til enhver tid er nedfelt i organisasjonens prinsipprogram.

Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt gjennom de valgte styrer og utvalg.

Besøk nettsted

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring