Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Norsk Friluftsliv

Postadresse
Nedre Slottsgate 25
0157 Oslo

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.

Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

Norsk Friluftsliv skal

  • løse oppgaver og samordne saker av felles interesse.
  • fremme disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.
  • styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i samfunnet.
  • arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle.
  • fremme allemannsretten.
  • fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på eget ansvar.
  • sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape økt forståelse for naturens egenverdi.
  • styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring