Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

NSR Norske Samers Riksforbund

Besøksadresse
Ájastealli 3, 9
520 Guovdageaidnu
Postadresse
Pb. 173,
9521 Guovdageaidnu

NSR er en samisk kulturpolitisk interesseorganisasjon, og har siden stiftelsen i 1968 vært en aktiv samfunnsbygger. Gjennom NSRs lokallag/sameforeninger gjøres et kultur- og samfunnsarbeid i samiske saker. Lokallagene har alltid hatt tradisjon for å starte opp og drifte blant annet festivaler, barnehager og språksentre: man sørger for samiske møteplasser og aktiviteter. Lokalt påvirkes det i saker som angår samer og lokallagene driver utstrakt voksenopplæring. NSR stiller til valg til Sametinget.

Norske Samers Riksforbund / Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie / NSR

NSR er en medlemsbasert og frivillig NGO som vil fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen samt jobbe for samisk selvråderett og sikre en samisk fremtid som ett folk i egne områder.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring