Søk

Plan Norge

Plan Norge startet i 1996, og baserer seg hovedsakelig på innsamlede midler fra private givere. Mer enn 80 prosent av pengene går til formålet. Plans visjon er en verden der alle barn får realisert sine muligheter i samfunn som respekterer menneskers rettigheter og verdighet. Plan er religiøst uavhengig og partipolitisk nøytral.

Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og lokalsamfunn i 50 land. Plan ble etablert i 1937 i Spania for å bedre forholdene for barna som ble rammet av den spanske borgerkrigen.

Plans arbeid baserer seg på FNs barnekonvensjon. Vi jobber for at alle barn har rett til å gå på skole, få tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og forsømmelse, delta i samfunnet og være med å påvirke sine egne liv.

Internasjonale organisasjoner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring