Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Rusfri Oppvekst

Postadresse
PB.10 Sentrum
5803 Bergen

Rusfri Oppvekst er en frivillig rusforebyggende organisasjon.
Vi driver rusforebyggende arbeid, ruspolitisk påvirkningsarbeid, lokallagsarbeid og drifter flere prosjekter.

Vi arrangerer kurs og konferanser for ansatte i skole, barnehage og andre profesjoner som er opptatt av og jobber med barn og unge.

Også studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler er vår målgruppe.

Vi arbeider for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet, og bidrar til at det skal være lett å ta rusfrie valg.

Gjennom arbeidet vårt bidrar vi til et trygt og inkluderende samfunn der spesielt barna skal ha en trygg oppvekst.

Dette gjøres gjennom arbeid i lokallag, gjennom prosjekter og gjennom påvirkningsarbeid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring