Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Besøksadresse
Youngstorget 2B
0028 Oslo
Postadresse
Postboks 8953
0028 Oslo

SAFO er Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, og er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Foreningen Norges Døvblinde.

Vår felles visjon er likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. Barrierer i samfunnet gjør at personer med funksjonsnedsettelser blir diskriminert, og SAFO har siden etableringen i 1995, jobbet for å fjerne slike barrierer.

De viktigste områdene som SAFO arbeider med er menneskerettigheter og diskriminering, levekår, retten til opplæring i felleskapskolen, utdanning og arbeid, universell utforming av utemiljø og bygg, og likeverdige helsetjenester.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring