Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

Besøksadresse
Christian Kroghs gate 34,
0186 Oslo

Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år. Vi arbeider gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkning. Gjennom våre prosjekter rettet mot unge formidler vi kunnskap og fakta om seksualitet, seksuell helse og rettigheter. Gjennom politisk påvirkning påvirker vi politikere til å ta unges seksuelle rettigheter og helse på alvor, både i Norge og internasjonalt. Vi ønsker å jobbe for at alle ungdom kan få en trygg og positiv seksualitet. Gjennom aktivitetene skal ungdom bli trygg på å diskutere vanskelige tema.

SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for å fremme de seksuelle og reproduktive rettighetene (SRHR) til ungdom – både nasjonalt og internasjonalt. Seksuelle og reproduktive rettigheter er universelle menneskerettigheter, og er avgjørende for å oppnå god helse og velvære. All ungdom har rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten stigma eller diskriminering, og til å fritt ta avgjørelser relatert til sine reproduktive liv. Likestilling, gjensidig respekt og fullt samtykke må være grunnlaget for realiseringen av disse rettighetene. SNU jobber med en rekke temaer innenfor seksualitet, seksuell helse og seksuelle rettigheter. Deriblant prevensjon, seksualitetsundervisning, abort og interseksjonell likestilling

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring