Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Stiftelsen Flyktninghjelpen

Besøksadresse
Grensen 17
0130 Oslo
Postadresse
Postboks 6758 St. Olavs plass
0130 Oslo

Flyktninghjelpen fremmer og beskytter rettighetene til mennesker på flukt i eller utenfor eget land. Vi er den eneste norske organisasjonen som er spesialisert på internasjonalt arbeid med denne målgruppen og hjelper der nøden er størst. De fleste av våre rundt 3500 medarbeidere er lokalt ansatte i Flyktninghjelpens prosjekter i om lag 20 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa. Alle prosjektene styres direkte fra en liten og effektiv administrasjon i Oslo. Flyktninghjelpen yter humanitær hjelp til flyktninger, internt fordrevne og tilbakevendte personer.

Flyktninghjelpen ble etablert i 1946 under navnet Europahjelpen, for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. verdenskrig. I dag er Flyktninghjelpen organisert som en uavhengig, privat stiftelse. Vi samarbeider nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring