Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Stiftelsen Helt med

Postadresse
Seljeveien 6
0575 Oslo

Stiftelsen HELT MED er en ideell organisasjon som jobber for å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet.

Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal føle at vi er til nytte og oppleve at vi både er selvstendige og en del av et fellesskap. HELT MED inngår avtaler med lokale og offentlige aktører for å opprette tilrettelagte arbeidsplasser forbeholdt personer med utviklingshemming som mottar uføretrygd.

Vi jobber for mangfold og inkludering, og vår visjon er at:

- Utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i.

- De skal oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet på lik linje med andre.

- De skal oppleve at de er til nytte for andre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring