Hopp til hovedinnholdet

STL Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn

http://www.stl.no/
Postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
STL Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Logo

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 15 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse, i Norge. Hovedoppgaven for STL er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, arbeide for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge, samt diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelse i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn, samt sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Besøk nettsted

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring