Søk

Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter (TRVS)

TRVS ble opprettet av Tamil Coordinating Commitee (TCC) for å møte behovet for morsmål, kultur og religionsundervisning.

Det blir holdt undervisning hver lørdag. For unge i ungdomsskolen og i den videregående skole har vi et tilbud om leksehjelp som blir holdt hver søndag. Her kan elevene få hjelp i de forskjellige fag, de kan også få råd og veiledning til høyere utdannelse.

Det er også blitt dannet en ungdomsklubb hvor de unge i fritiden kan få utbytte av de faglige og kulturelle aktivitetene.Vi har satt igang aktiviteter for eldre tamiler over 60 år, slik at de skal kunne få utfolde seg og tilfredstille sine sosiale behov.

Sosiale tjenester

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring