Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Velferdsalliansen

Velferdsalliansen er et synlig, aktivt og premissbærende samarbeidsnettverk for økonomisk, sosialt og juridisk vanskeligstilte grupper.

Velferdsalliansen EAPN Norway er et partipolitisk uavhengig samarbeidsnettverk av 19 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor, og for å avskaffe all fattigdom i Norge.

Vi skal være et synlig og premissbærende talerør for vår målgruppe og våre medlemmer – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som en del av European Anti-Poverty Network (EAPN) samarbeider vi med 32 tilsvarende nasjonale nettverk i Europa, samt 13 europeiske organisasjoner. Dette muliggjør kunnskapsutveksling, samordning og økt politisk gjennomslagskraft.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring