Hopp til hovedinnholdet
Medlem i Frivillighet Norge

Vellenes Fellesorganisasjon

Besøksadresse
Øvre Slottsgt. 2b
0157 Oslo
Postadresse
Øvre Slottsgt. 2b
0157 Oslo

VFO er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan på kommune- og fylkesnivå.

Vellenes Fellesorganisasjon, stiftet 23 mars 2010, er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan på kommune- og fylkesnivå.

Velforeninger er aktive nærmiljøorganisasjoner inne sine definerte bo-områder og omfatter spørsmål om bl.a. bosetting, regulering, trafikksikkerhet, grøntområder og fellesarealer, sosiale tiltak og alt som kan innbefattes i begrepet «Godt naboskap».

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) har ca 2200 medlemmer over hele landet. Styret består av aktive vel-folk med lang erfaring. Vi holder årlig fagkonferanse og landsmøte, utgir Velposten, nettstedet Velnett.no og finnes på Facebook.

Noen medlemsfordeler:

VFO setter opp samlesøknad om MVA-refusjon basert på input fra vellene.

VFO gir faglige råd og veiledning fra erfarne velfolk.

VFO formidler juridisk veiledning fra samarbeidspartner Advokatfirma Kluge DA

VFO formidler veiledning om lekeplasser fra samarbeidspartner Bad, Park og Idrett

VFO har tegnet kollektive forsikringer for medlemsvellene i Gjensidige: Ansvarsforsikring, styreansvarsforsikring, forsikring ved ulykker, og mulighet for individuelle forsikringer

VFO støtter opprettelse av lokale (kommunale) velforbund og stor-vel.

VFO inngår avtaler med kommuner om kollektiv medlemskontingent

VFO påvirker rammebetingelser for velarbeid og avgir høringer om lover og regler

VFO deltar i nasjonale og nordiske foreninger og nettverk om nærmiljøspørsmål

VFO deler erfaringer via Velposten og nettstedet Velnett.no

Medlemsvellene kan får tilgang og rabattordninger for bruk av it-systemet Styreweb

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring