Søk medlemskap!

Medlemskap i Frivillighet Norge skal være åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis i Norge.                       

Medlemskriterier

  • organisasjonen må anerkjenne Frivillighet Norges formål (Les også Frivillighetspolitisk plattform)                           
  • organisasjonen må basere en vesentlig del av sin virksomhet på frivillige gaver/ innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk og/eller representere/organisere andre ikke-kommersielle organisasjoner som oppfyller dette kriteriet                          
  • med ’organisasjon’ forstås også andre organisasjonsformer enn medlemskapsbaserte foreninger, som stiftelser, nettverk eller paraplyer                          
  • søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende, eller ved signatur av den/de personer i søkerorganisasjonen som har fullmakt til å melde søkerorganisasjonen inn og ut av organisasjoner                          
  • organisasjonen skal ha vedtekter, årsregnskap og årsmelding
  • Organisasjonen må ha eksistert i minst 1 år
  • organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret

Lokale og regionale ledd av nasjonale organisasjoner gis ikke medlemskap
Organisasjoner som i hovedsak arbeider for medlemmenes økonomiske interesser, gis ikke medlemskap.

Nye medlemsorganisasjoner godkjennes av styret i Frivillighet Norge.                       

Medlemskriteriene er nedfelt i Frivillighet Norges vedtekter som årsmøtet har godkjent.                       

Klikk her for å laste ned søknadsskjema

Skjemaet må signeres og sendes i scannet versjon per e-post til post@frivillighetnorge.no, eller per post til Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.                       

Har du spørsmål om prosessen med å søke medlemskap? Ta kontakt med Martin Gustavsen på e-post, martin@frivillighetnorge.no, eller på tlf. 21567659.                        

Velkommen med på laget!