Intensjonsavtale med Helsedirektoratet

Frivilligheten i Norge og Helsedirektoratet har inngått en intensjonsavtale som skal bidra til å styrke arbeidet med frivillighetspolitikk i kommunene.

Publisert   | Sist oppdatert 

– Det er lett å ta frivillighetens aktiviteter for gitt, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. – Kommunene må derfor legge til rette for at den lokale frivilligheten får utviklet seg bærekraftig og fremtidsrettet. Vi mener at kommunene må utvikle og vedta en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk. Det er derfor svært gledelig at Helsedirektoratet er med på laget, avslutter Brekke.

Intensjonsavtale med Helsedirektoratet

Intensjonsavtalen skal bidra til å styrke frivilligheten som lokal kraft og nærmiljøbygger. Gjennom sitt mangfold av aktiviteter bidrar foreningene blant annet til å fremme folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller. I frivilligheten skapes det engasjement og merverdi langt utover organisasjonenes aktiviteter. De lokale foreningene bidrar også til økt trivsel, kompetanse, mestringsfølelse og sosial og kulturell kapital. 

Intensjonsavtalen er et uttrykk for at Frivillighet Norge og Helsedirektoratet har en felles oppfatning av behovet for å styrke samarbeidet mellom lokale frivillige organisasjoner, og mellom organisasjonene og kommunen.

 

Avtalen kan du lese her.


Intensjonsavtale med Helsedirektoratet

 

 

 

Foto: Frelsesarmeen