Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet.

Dette er LHL:

  • Har over 43 000 medlemmer
  • Ca. 300 lokallag rundt om i landet
  • Arrangerer over 650 ulike kurs i året
  • Behandler og rehabiliterer flere tusen mennesker på våre institusjoner hvert år
  • Driver bistandsarbeid i Russland, Nepal og Afrika
  • Har en egen kolslinje
  • Har eget pasientombud
  • Gjør omfattende interressepolitisk arbeid
  • Tilbyr en rekke forskjellige givertjenester

 

Postadresse: Postboks 103 Jessheimbyen 2051 Jessheim

Besøksadresse: Storgata 33 A, 6. etasje

Postnr/Poststed: 0028 Oslo

Telefon nummer: 22 79 90 00

Faks: 22 22 50 37

Nettside: www.lhl.no

E-mail: post@lhl.no