Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund

NAAF er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi teller ca. 16 000 medlemmer. Forbundet har 30 ansatte sentralt, og 10 ansatte i NAAFs regioner spredt over hele landet. NAAF er inndelt i 14 regioner og har 70 lokalforeninger landet over. Forbundet eier og driver Det Norske Helsesenter på Gran Canaria og Geilomo barnesykehus som driftes av Rikshospitalets Barneklinikk.

Norges Astma- og Allergiforbund skal være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, kols, eksem, allergi og annen overfølsomhet.

Nettside: www.naaf.no

E-mail: naaf@naaf.no

Telefon nummer: 23 35 35 35

Faks: 23 35 35 30

Postadresse: Postboks 6764, St. Olavs plass 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavs gate 25

Postnr/Poststed: 0166 Oslo