Norsk Cøliakiforening

Norsk Cøliakiforening

Norsk cøliakiforening (NCF) er en interesseorganisasjon for deg som har diagnosen cøliaki, dermatitis herpetiformis eller av andre grunner må holde et glutenfritt kosthold.

Foreningens formål er på landsbasis å ivareta cøliakerens interesser ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet, ved å virke som kontaktorgan overfor myndighetene, ved å fremme interessen for forskning og virke som kontaktledd i internasjonalt samarbeid. Det er en forutsetning at NCF samarbeider med medisinske og dietetiske rådgivere.

Nettside: www.ncf.no

E-post: post@ncf.no 

Besøksadresse: 

Øvre Voll gate 11

Postadresse: 

Pb 351 - Sentrum
N-0101 Oslo

Telefon / fax: 22 40 39 00 / 22 40 38 75