Det kurdiske kulturforbundet

Det Kurdiske Kulturforbundet søker å arrangere aktiviteter for å drive brobygging mellom innvandrere i Norge og norsk kultur og den norske befolkning

Forbundet jobber for å skape kontakter og utveksle kulturelle verdier med det norske samfunnet og andre aktive organisasjon. Forbundet jobber også for å integrere kurdiske flyktninger, og innvandrere i det norske samfunnet, gjennom aktiviteter og samarbeid med andre. 

E-post: kurdiske.k.inorge@gmail.no

Telefon: 99459936

Postadresse: Dronningens gate 23

Postnr/sted: 0154 OSLO

Nettside: