Hyperion - Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser

Hyperion - Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser

Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F) ble opprettet i 2002 og ble stiftet i 2003 for å samle alle fantasirike hobbyer og interesser i et stort og slagkraftig forbund. Hyperion er basert på et frivillig og ikke-kommersielt grunnlag, og er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon.

 

Nettside: www.n4f.no

E-post: n4f@n4f.no

Telefon: 22 20 33 45

Faks: 22 20 33 46

Postadresse: Mariboesgt. 4

Postnr/Poststed: 0183 OSLO