Norges Husflidslag

Norges Husflidslag

Organisasjonen arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Dette gjøres bl.a. ved opplæring, konsulentvirksomhet, opplysningsarbeid og fremming av husflid gjennom utstillinger, demonstrasjoner og konkurranser.

Nettside: www.husflid.no

E-post: post@husflid.no

Telefon: 22008700

Faks: 22008750

Postadresse: Øvre Slottsgate 2B

Postnr/sted: 0157 Oslo