Norsk Forening for Fartøyvern

Norsk Forening for Fartøyvern

Foreningen har som formål å fremme bevaring og varig vern av verneverdige fartøy og å utvikle og styrke de menneskelige ressurser og materielle vilkår knyttet til vernearbeidet. Foreningen arbeider for å skape og styrke kontinuiteten i fartøyenes eierskap og at det legges til rette for frivilliges arbeid.

Nettside: www.norsk-fartoyvern.no

E-mail: post@norsk-fartoyvern.no

Telefon nummer: 24145170

Postadresse: Øvre Slottsgt 2 B

Postnr/Poststed: 0157 OSLO