Norsk Mongolsk Forening

Norsk Mongolsk Forening ble stiftet i desember 2007 og er en frittstående interesseorganisasjon som har som formål å fremme og utbre kunnskap om Monfolia og mongolere og deres kultur, utvikle forbindelsene mellom befolkningen i Norge og mongolere, støtte kulturelt arbeid og skape forbindelser mellom vitenskapelige, kulturelle, faglige og folkelige organisajsoner i de respektive landene og fremme sosial og økonomisk utvikling for det monfolske folket. Foreningens aktiviteter inkluderer allmøte med musikalsk innslag, bidrag til markering av 40 årsjubileet for norsk-mongolsk diplomatisk samarbeid og møte med visning av mongolske produkter. Foreningen publiserer også gode råd om reise i Mongolia på sin nettside.

Nettside: www.mongoliaforeningen.no

E-mail: info@mongoliaforeningen.no

Telefon nummer: 22125120

Postadresse: Skarpsnogate 2

Postnr/Poststed: 0271 Oslo