Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag fordelt i hele landet. Cirka 16 000 medlemmer er organisert i lokallagene, og lokallagene stiller representanter til travets høyeste organ – generalforsamlingen.

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875. DNTs organisasjon består av lokale travlag og forbund, og medlemmene i disse. Sentraladministrasjonen organiserer virksomheten innen sporten etter retningslinjer gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen, samt ansattes representant. Styreleder er Atle Larsen .

Administrasjonen er delt inn i fire avdelinger; sportsavdelingen, avdelingen for hestevelferd og dopingkontroll, avl- og sertifiseringsavdelingen og organisasjonsavdelingen.

Administrasjonen holder til i lokaler i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane i Oslo, og ledes av generalsekretær Rune Gustavsen.

Nettside: www.travsport.no

E-post: post@travsport.no

Telefon: 22956000

Faks: 22956060

Postadresse: Postboks 194 Økern

Besøksadresse: Trondheimsv. 273

Postnr/Poststed: 0510 Oslo