Det Norske Hageselskap

Det Norske Hageselskap

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående, ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge. Med hage mener vi alt fra den private balkong, terrasse, hage, fellesareal i boligområder og offentlige anlegg, til store kulturlandskap.

Nettside: http://www.hageselskapet.no

E-mail: post@hageselskapet.no

Telefon nummer: 94009301

Postadresse: Pb. 53 Manglerud, 0612 Oslo