Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Retretten

Retretten er en ideell brukerstyrt stiftelse som ønsker å hjelpe dem som sliter pga. egen eller andres avhengighet, slik at de kan få en reell sjanse til å leve det livet de selv ønsker å leve.

Vårt mål er å gi alkoholikere, narkomane, legemiddelmisbrukere og LAR-pasienter hjelp til videre hjelp, samt gi støtte til pårørende.

Vi har også eget tilbud til dem som er innunder kriminalomsorgen.

Nettside: www.retretten.no

E-mail: kontor@retretten.no

Telefon nummer: 22209392

Postadresse: Kristian Augusts gate 10

Besøksadresse: Kristian Augusts gate 10

Postnr/Poststed: 0164 Oslo