Den norske misjonsallianse

Den norske misjonsallianse

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.

Nettside: www.misjonsalliansen.no

E-mail: info@misjonsalliansen.no

Telefon nummer: 22 94 26 00

Faks: 22 94 26 01

Postadresse: Postboks 6863 St. Olavs plass

Besøksadresse: Sven Bruns gate 9

Postnr/Poststed: 0130 Oslo