Islamsk Opplæringssenter

IOS er et flerkulturellmuslimsk trossamfunn som organiserer mange muslimer med forskjellige etniske tilhørighet.

Nettside: www.iosenter.no

E-mail: epost@iosenter.no

Telefon nummer: 51 58 44 26

Postadresse: Postboks 123 Sentrum

Besøksadresse: Bergsagelveien 9

Postnr/Poststed: 4001 STAVANGER