Hopp til hovedinnholdet

Årsmøteresolusjon: Mindre byråkrati gir mer aktivitet

Publisert:
Oppdatert:

Frivillighet Norges årsmøte vedtok den 1. juni 2022 to resolusjoner, én om forenkling og én om tilgang på lokaler. Les årsmøteresolusjonen om forenkling under.

For å sikre samfunnets beredskap i krisesituasjoner er det viktig med høy deltakelse i frivilligheten. Da må det være enkelt å delta og enkelt å drive en organisasjon.

Frivillige organisasjoner opplever stadig nye krav om rapportering. Vi bruker mye ressurser på å håndtere ulike offentlige søknads- og rapporteringssystemer, utvikle og drifte systemer tilpasset gjeldende regelverk. Vi må også stadig skape nye prosjekter og tiltak som svarer til nye eller endrede tilskuddsordninger. Dette er ressurser som heller bør brukes på aktivitet i tråd med våre egne formål.

Frivillige organisasjoner skal drives på en god måte, i tråd med regler og forskrifter. Vi anerkjenner at det offentlige trenger kontrollsystemer. Men det offentlige må få på plass enklere og mer effektive systemer, slik at frivilligheten kan bruke mer ressurser på aktivitet og mindre på offentlig byråkrati.

I Frivillighetsmeldingen lanserte regjeringen Solberg en forenklingsreform for frivilligheten, og regjeringen Støre har løftet forenkling fram i Hurdalsplattformen. Likevel har lite konkret skjedd som gjør hverdagen enklere for frivilligheten.

Frivillighet Norge mener at tempoet i forenklingsarbeidet må opp. Følgende punkt må prioriteres:

Øke bruken av Frivillighetsregisteret

 • Gjennomføre prinsippet om «Kun en gang» for frivilligheten i praksis. Det offentlige skal innhente informasjon fra Frivillighetsregisteret før frivillige organisasjoner blir bedt om informasjon.
 • Forbedre Frivillighetsregisteret gjennom å registrere flere opplysninger som kan brukes på tvers av tilskuddsordninger.
 • Bruke Frivillighetsregisteret som inngangskriterium i alle nye ordninger for frivillige organisasjoner.
 • Ta i bruk Frivillighetsregisteret som inngangskriterium for Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

Forbedre og samordne tilskuddsforvaltningen

 • Etablere en felles søknads- og rapporteringsportal for statlige tilskuddsordninger.
 • Øke bruken av flerårige avtaler om tilskudd.
 • Innføre en regel om at tilskuddsmidler som tildeles senere enn 1. mars, kan overføres til neste kalenderår.
 • Øke andelen driftstilskudd til frivillige organisasjoner, som en enklere og mindre byråkratisk støtte til frivilligheten enn prosjekttilskudd.
 • Føre statlig oversikt over driftstilskudd og prosjekttilskudd over tid.
 • Prioritere saksbehandlingen av tilskudd høyere, slik at organisasjonene unngår unødvendig venting på søknadssvar.

Forenkling av etablering og drift av organisasjoner

 • Utvikle en offisiell veileder for etablering av foreninger, i samarbeid med Frivillighet Norge.
 • Innføre en enkel løsning for sjekk og videre oppdatering av politiattester for frivillige roller der det er krav om dette.
 • Innføre en regel om at det offentlige skal vurdere konsekvensene for frivillige organisasjoner i alle forslag om lover og forskrifter som kan påvirke dem.

Sikre frivilligheten en plass rundt bordet

 • Involvere frivillige organisasjoner i politikkutviklingsprosesser som berører deres rammevilkår og interesseområder, og sikre aktiv medvirkning i disse prosessene, blant annet gjennom å gi god tid til å delta i høringer.
 • Opprette Forenklingsråd for frivilligheten, slik det er varslet i Frivillighetsmeldingen. Rådet må gis en sentral rolle for å sikre framdrift i arbeidet med forenkling for frivilligheten. Frivillig sektor må ha god representasjon i rådet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring