Hopp til hovedinnholdet

Årsmøteresolusjon om å styrke den organiserte frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
823 DSCF5478

Denne årsmøteresolusjon ble vedtatt på Frivillighet Norges årsmøte torsdag 16. november 2017.

Styrk den organiserte frivilligheten

Engasjementet i den norske befolkningen er høyt, og mange ønsker å bidra med frivillig innsats for saker de tror på. Personlige initiativ og engasjement er viktige, men må tas godt imot og føres videre om de ikke skal forsvinne. Den organiserte frivilligheten er de frie initiativers infrastruktur. Den organiserte frivilligheten jobber langsiktig og har rom både for nye initiativ og for å bygge opp og videreføre verdifullkunnskap, erfaring og kompetanse, selv om enkeltmedlemmer og frivillige slutter. Det har en samfunnsverdi som er større enn summen av enkeltpersonenes innsats.

Gjennom generasjoner har de frivillige organisasjonene bygget det norske samfunnet. De har utviklet våreviktigste helse -og omsorgstjenester og driver majoriteten av kultur-, idretts- og fritidstilbudet vårt. De frivillige organisasjonene er møtesteder, inkluderingsarenaer og kunnskapsforvaltere. De tar ansvar for samfunnsberedskapen, styrker demokratiet og skaper sunne nærmiljøer med tilhørighet, tillit, varme og liv i hele landet.

Med sin uavhengige posisjon mellom stat og marked, er de frivillige organisasjonene folkets viktigste kanaler for politisk påvirkning mellom valg. Organisasjonene bygger demokratisk kompetanse og tillit i samfunnet. Gjennom sitt nedenfra-og-opp-perspektiv er de viktige korrektiv til myndighetene, og de sørger for at befolkningsgrupper blir hørt i saker som angår dem.

Det er positivt at staten har satt ”mer frivillighet for flere på en enklere måte” som mål for frivillighetspolitikken. Da må staten anerkjenne verdien av den organiserte frivilligheten og bidra til å bygge opp under de verdiene frivilligheten skaper ved å gi rammebetingelser som sikrer utvikling, uavhengighet, forutsigbarhet og kontinuitet. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner forventer at den kommende frivillighetsmeldingen vil bidra til å styrke den organiserte frivilligheten.

(Foto: André Skjelin Ottosen)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring