Hopp til hovedinnholdet

10 bud til ny integreringspolitikk fra opposisjonen

Publisert:
Oppdatert:
Integreringsmelding

– Vi hadde forventet høyere ambisjoner om å styrke samarbeidet med frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Onsdag 10. august la sentrum venstre-partiene, sentrale forskere og Tankesmien Agenda fram 10 bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk.

Budene er laget av partene sitt felles utvalg, som har jobbet sammen siden høsten 2015 under ledelse av SVs Bård Vegar Solhjell og med de politiske medlemmene Jette F. Christensen (AP), Dagrun Eriksen (KrF), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (SP) og Sveinung Rotevatn (V).

Les hele notatet med de 10 budene her

Tiltak må finansieres

Blant de tiltakene som angår frivilligheten, er styrking av deltakelse i sivilsamfunnet og tilrettelegging for en mer inkluderende frivillighet, foruten tilrettelegging for humanitære organisasjoner som driver asylmottak. Frivillighetens rolle i integreringsarbeidet fremheves, men det framstår likevel lite konkret, mener Frivillighet Norge s generalsekretær.

– Det er bra at utvalget ønsker å styrke deltakelsen i frivilligheten, og vi er glad for at de har tatt inn våre innspill om å utvide tilskuddsordningen til frivillige organisasjoners integreringsarbeid lokalt. For at organisasjonene skal styrke sin innsats, trengs også mer finansiering. Vi har klare forventninger til at politikerne følger opp sine bud i kommende budsjettprosesser, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norges innspill til integreringsmeldingen

Frivillighet Norge leverte et todelt innspill til stortingsmeldingen om integrering, ”Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk” (Meld. St. 30 (2015-2016)):

  1. At det settes av en pott på 100 millioner kroner til å skalere opp inkluderings- og integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner
  2. At tilskuddsordningen til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling, utvides til alle kommuner.

Les hele innspillet til Frivillighet Norge her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring