Hopp til hovedinnholdet

13 millioner til utprøving av fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet

Publisert:
Oppdatert:
Kulturdepartementet

Kulturdepartementet utlyser i en pressemelding datert 22. juni midler til større satsinger i frivillige organisasjoner. Formålet er å prøve ut nye metoder slik at flere barn og unge kan delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Søknadsfristen er 15. august 2015.

Kulturdepartementet utlyser i en pressemelding datert 22. juni midler til større satsinger i frivillige organisasjoner. Formålet er å prøve ut nye metoder slik at flere barn og unge kan delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

- For å hjelpe barn som lever i fattigdom, er det avgjørende at det offentlige og frivilligheten trekker sammen og utfyller hverandre. I frivillige organisasjoner får barn og unge mulighet for opplevelser, mestring, nye venner og sosial tilhørighet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Ett av tiltakene i regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015-2017 er å støtte organisasjonenes egne løsninger og finne frem til pilotprosjekter og ubyråkratiske tiltak som skaper gode løsninger der flere barn og unge fra fattige familier får mulighet til å delta i organisert frivillighet.

- Jeg vil utfordre organisasjonene til å tenke nytt og prøve ut nye tiltak for å finne de gode løsningene for å inkludere barn og unge i organisasjonslivet, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier kulturministeren.

Midlene lyses ut til tiltak som skal gjennomføres i perioden 2015-2017. Tiltakene skal evalueres og en sluttrapport vil synliggjøre resultatene fra pilotprosjektene.

Søknadsfristen er 15. august 2015. Les mer her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring