Hopp til hovedinnholdet

Aktive muligheter

Publisert:
Oppdatert:
Aktivemuligheter

I prosjektet har man brukt metoden Fritid med bistand der fagpersoner bistår den det gjelder med å velge en aktivitet og å følge opp i møtet med den frivillige organisasjonen. Kommunene Gjøvik, Asker, Drammen og Bydel Gamle Oslo har deltatt.

I prosjektet Aktive muligheter har målet vært å finne og formidle gode løsninger for at utviklingshemmedes selv kan få velge fritidsaktiviteter i vanlige lag og foreninger.

Utfordringen er at mange personer med utviklingshemming ikke har de samme mulighetene som andre til å realisere sine valgmuligheter. De trenger andre menneskers oppmerksomhet for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse.

En viktig konklusjoner at et godt samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger gjør at flere kan delta i aktivitetene. Målet om å inkludere flere må være godt forankret i ledelsen både i kommunen og i den frivillige organisasjonen. Kommunen bør ha en fast stilling som jobber med dette og lag og foreninger bør ha et langsiktig perspektiv.

Last ned hefte med resultater fra prosjektet her.

Les mer om Fritid med bistand her.

Prosjektet ble ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Frivillighet Norge deltok i referansegruppen for prosjektet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring