Hopp til hovedinnholdet

Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter

Publisert:
Oppdatert:
Stående gruppe representanter fra organisasjoner og statsråder. En signert erklæring holdes opp.
11. august 2022 ble Fritidserklæringen signert på nytt. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

11. august 2022 ble Fritidserklæringen signert på nytt, med et stort knippe representanter fra frivilligheten og hele seks statsråder til stede.

"Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og forebygger ensomhet og utenforskap. At alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser er et viktig mål som vi må løse i fellesskap. Derfor vil regjeringen fornye fritidserklæringen", sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

«At alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser er et viktig mål som vi må løse i fellesskap.»

Kjersti Toppe
Barne- og familieminister

Frivillighet Norge har deltatt aktivt i arbeidet med Fritidserklæringen siden vi signerte første gang i 2016, og vi er glade for å signere sammen med dagens regjering og enda flere organisasjoner. Styreleder Kjell Erik Øie, var tilstede og signerte på vegne av Frivillighet Norge.

"Målet om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter er viktig. Ved siden av økonomi, er informasjon om hvilke tilbud som finnes en av de viktigste barrierene", sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

I en ny undersøkelse vi har gjennomført svarer kun 25 % av kommunene at de informerer om hvilket fritidstilbud som finnes gjennom skole, NAV, utekontakt, helsepersonell eller lignende. Samtidig sier 40 % av organisasjonene at det at folk ikke vet at de kan delta hos dem, er en stor barriere for deltakelse.

0
Kun 25 % av kommunene svarer at de informerer om hvilket fritidstilbud som finnes.
0
40 % av organisasjonene sier at folk ikke vet at de kan delta hos dem.

Derfor lanserte Frivillighet Norge Ungfritid.no hvor organisasjonene kan legge ut sine aktiviteter og folk kan søke opp hva som finnes i sitt lokalmiljø. Ungfritid.no besøkes av rundt 20.000 hver måned, og vi oppfordrer lokallag til å gjøre seg synlig her fremover.

"Vi ser frem til å jobbe videre med dette de neste årene, sammen med enda flere parter", avslutter Slotterøy Johnsen.

FRITIDSERKLÆRINGEN

"Alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med sine venner."

Fritidserklæringen er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten. Erklæringen ble først signert i 2016. Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted, og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring