Hopp til hovedinnholdet

Arbeidsledige som frivillige? NAV oppfordrer til frivillig innsats

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde2019 02 21kl 10 31 25

Det har vært en del tvil og forskjellig praksis på de forskjellige NAV-kontorene om frivillig innsats og arbeidsledige. 4. februar har NAV selv bekreftet at vanlig frivillig arbeid ikke skal føre til trekk i dagpenger.

NAV Jobblyst postet den 4. februar følgende på Facebook:

Har du lite eller ingen arbeidserfaring? Få erfaring med frivillig arbeid! Det er mange muligheter med å jobbe som frivillig. Det kan være alt fra leksehjelp til å blogge for organisasjoner. Eller hva med å være besøksvenn eller datahjelper? Se en fullstendig oversikt på https://frivillig.no/

En Facebook-bruker kommenterte at arbeidssøkere i Bergen som ønsker å være frivillig får trekk i stønad for hver frivilligtime. Facebook-brukeren sier at organisasjonene har gått mange runder med NAV om dette uten å finne en løsning.

Prosjektleder i Frivillig.no Vanja Konradsen kommenterte følgende:

Sånn skal det jo ikke være, sjekk http://om.frivillig.no/ny-frivillig#FAQ Det er masse frivillig innsats du kan gjøre som ikke må på meldekortet. Sjekk denne linken for unntakene rundt frivillighetsarbeid. Regelen som gjelder er at på meldekortet skal du føre ”aktivitet som kan gi eller som normalt ville ha vært betalt”. Du skal altså ikke føre opp blant annet: "Ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre. Eller Arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse.

Facebook-brukeren sier at de har vist denne linken til det lokale NAV-kontoret uten at det spilte noen rolle – deres frivillige fikk fortsatt trekk i stønad for hver frivilligtime.

NAV Jobblyst kommenterer så følgende:

Helt riktig som Vanja sier at slik skal det ikke være. På NAV.no står det at: Du skal ikke føre opp enkelte former for ulønnet arbeid på meldekortet. Eksempler er

-ulønnet arbeid

-sosiale tjenester

-besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre

-arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende

-for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse

Vårt råd er at visst du er i tvil om hvordan du skal fylle ut meldekortet ditt så ring NAV kontaktaksenter på 55 55 33 33, der sitter det mange dyktige veiledere som kan hjelpe til med utfylling.

Frivillighet Norge mener:

Frivillighet Norge er glad for at NAV sender ut denne klare beskjeden. Denne linja er også i tråd med de ambisjoner som signaleres i for eksempel Regjeringens stortingsmelding om frivillighet.

I Frivillighetsmeldingen står det:

Brei deltaking er viktig også i eit folkehelseperspektiv og kan bidra til livskvaliteten til den enkelte. Dette gjeld særleg menneske som står utanfor arbeidsmarknaden, som eldre, sjukemelde og arbeids-ledige. Fråvære av møteplassar og sosiale band skaper grobotn for ei rad fysiske og psykiske utfordringar. Deltaking i frivillig arbeid kan på mange måtar erstatte den sosiale interaksjonen og dei sosiale banda som arbeidsliv og skule elles gir.

(Foto: Screenshot av NAV Jobblyst sin Facebook-post den 4. februar 2019.)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring